Cẩm nang

Pikachu và 1024 xuất hiện trong Võ Lâm?

16-02-2017

Tẩy luyện và Dệt vải chính là 2 biến thể sáng tạo của game 1024 phiên bản Võ Lâm. Các bửu bối trong Pikachu sẽ được thay thế bằng các trang bị Võ Lâm – tên gọi trong game là Tinh mắt.

Tẩy luyện:
 
► Điều kiện mở: Nhân vật đạt level 7
 
► Cách chơi:
 
♦ Di chuyển các con số giống nhau để ghép thành một số +1, liên tục như vậy. 
♦ Ví dụ: Ghép hai số 1 thành số 2, ghép hai số 7 thành số 8.
♦ Cột màu đỏ là giới hạn thời gian, khi màu đỏ chuyển hết về màu đen sẽ tăng thêm 1 hàng số phía dưới. Trò chơi kết thúc khi một cột nào đó chạm đến giới hạn phía trên cùng.

Dệt Vải:

 
► Điều kiện mở: Nhân vật đạt level 13
 
► Cách chơi:
 
♦ Bấm vào chữ số một lần tăng lên 1 đơn vị, ít nhất 3 chữ số giống nhau, nằm cạnh nhau sẽ ghép lại thành một số mới +1 đơn vị.
♦ Ví dụ: Bấm vào số 1 thành số 2, ba số 2 cạnh nhau thành một số 3, các số 3 cạnh nhau thành một số 4.
♦ Vạch màu đỏ gọi là điểm tinh khí. Còn bao nhiêu vạch màu đỏ sẽ được bấm bấy nhiêu lần bấm vào một con số. Trò chơi kết thúc khi không còn điểm tin khí nào.

Tinh mắt:

 
► Điều kiện mở: Nhân vật đạt level 19

► Cách chơi: 

♦ Nối các cặp trang bị giống nhau sao cho không quá 3 đoạn thẳng.
♦ Người chơi sẽ trải qua tổng cộng 10 vòng, với độ khó tăng lên dần, thanh ngang màu đỏ ở góc trên biểu thị thời gian, nếu hết thời gian mà vẫn chưa nối được hết các trang bị trò chơi sẽ ngay lập tức kết thúc.


Và còn có một Mini Game độc lạ thứ 4, với tên gọi Đấu tửu, cách chơi cũng cực kỳ đơn giản.

Đấu tửu:

► Điều kiện mở: Nhân vật đạt level 26

► Cách chơi:
 
♦ Nối các cặp trang bị giống nhau sao cho không quá 3 Có nhiều loại bình rượu, chung rượu chạy qua trên bàn.
♦ Người chơi cần đưa đúng loại bình cho từng vị Chưởng môn.
♦ Khoảng 40 giây đầu sẽ chỉ có 2 vị Chưởng môn, sau đó sẽ tăng lên 4 người.
♦ Người chơi cần khéo léo và nhanh tay sao cho lượng combo càng lớn, điểm sẽ càng cao.

Tin liên quan