"Một trong Tam Tông Sư hiệu là Quyền Trảo Đại Sư, vốn là sư ở Thiếu Lâm, tinh thông Võ Tướng Kiếp Chỉ, Cầm Long Thủ, Kim Cương La Hán Quyền mà sáng tạo ra Thiên Đao Vạn Pháp".

 • Kết duyên: Âu Tử Dương Lam, Lưu Phúc Thông, Nhan Khuynh Cung
 • Vũ khí: Quyền Giáp
 • Đặc điểm: Nội công, Tấn công cận chiến
 • Kỹ năng: Phong Ấn, Né Tránh
Độ khó:

Con gái của Huyền Kiếm Môn Chủ Nhiệm Đại. Người yếu đuối do ngưỡng mộ Phong Bất Phá mà cố gắng gia nhập Huyền Kiếm Môn Tiêu Điểm mà bị tẩu hỏa nhập mà

 • Kết duyện: Phong Bất Phá, Nghiêm Thân, Ân Tử Nguyên
 • Vũ khí: Kiếm
 • Đặc điểm: Ngoại công, Tấn công cận chiến
 • Kỹ năng: Miễn dịch tất cả trạng thái bất lợi
Độ khó:

Sát thủ đứng đầu Hình Thiên Môn, Tự sáng tạo ra rất nhiều tuyệt học võ thuật. Hành tẩu giang hồ với phong cách "Kính ta 1 bước , Ta nhường 10 trượng"

 • Kết duyện: Tĩnh Vân Quân, Thần Châm Cổ nghị, Từ Thái Y
 • Vũ khí: Trọng Võ
 • Đặc điểm: Ngoại công, Tấn công cận chiến
 • Kỹ năng: Khống chế mục tiêu
Độ khó:

Quân sư Phong Vân Cốc, thay mặt cốc chủ, là người hành hiệp trượng nghĩa vân đạm phong khinh,vốn không quan tâm thế sự,đến khi hảo hữu Nhậm Đại bị hại mới lộ diện can thiệp

 • Kết duyện: Phan Vân, Cửu Phu Nhân, Nghịch Thiên Hành
 • Vũ khí: Kiếm
 • Đặc điểm: Nội công, Phòng thủ
 • Đặc điểm: Trị liệu, Giảm sát thương
Độ khó:

Độc Long Giáo Thái Long, tuổi 20, là người có khinh công cao nhất trong Võ Lâm, cho dù là ban ngày cũng khó nhìn thấy nàng, chỉ cần 1 chiêu có thể đánh bại Vân Tâm Thanh

 • Kết duyên: Khuyết Nguyệt,Thần Tượng Yển, Âu Dương Tử Lam
 • Vũ khí: Trọng Võ
 • Đặc điểm: Ngoại công, Tấn công cận chiến
 • Kỹ năng: Né tránh, Phản kích
Độ khó:

Phó cung chủ Vô Cực Y Cung,người đời phong là Thần Châm, chỉ cần 1 cây kim có thể chữa hàng trăm bệnh lớn nhỏ,nội công thâm hậu,là người có công lực cao nhất trong Y cung

 • Kết duyên: Diệp Tri Thu, Tĩnh Vân Quân, Từ Thái Y
 • Vũ khí: Thương,Côn
 • Đặc điểm: Nội công,Tấn công cận chiến
 • Kỹ năng: Thanh tẩy kỹ năng
Độ khó:
Bạn cần hỗ trợ